UD3: L’entrenament té recompensa

Aquesta Unitat Didàctica, realitzada per Javier Fernández i Martí Gombau, presenta una programació per tal de de desenvolupar la capacitat física dels nens/es i perfeccionar les habilitats tècnico-tàctiques en l’àmbit competitiu de l’esport del tenis. UD L’ENTRENAMENT TÉ RECOMPENSA (PDF)

Anuncios

UD2: Esport escolar

La Unitat Didàctica d’esport escolar, realitzada per Joel Górriz i Marc Guillem, presenta una programació amb la finalitat global de formar al nen/a a nivell tècnic en la modalitat esportiva del tenis. Podeu consultar-la aquí:  UD ESPORT ESCOLTAR (PDF)

Idea global de la nostra Unitat Didàctica

Basant-nos en les nostres experiències personals en diferents àmbits del món de l’activitat física i l’esport, considerem que existeix la necessitat de plantejar una filosofia i forma de treball, per parts dels clubs, on la importància resideixi en el desenvolupament motriu idoni dels nens i nenes i no en els resultats obtinguts en la competició.

Si observem el nostre entorn esportiu, veiem com el treball plantejat està, en la majoria de llocs, centrat en obtenir el major rendiment, és a dir, les majors victòries possibles, a costa de tot. Conseqüentment, a mesura que els nens i nenes creixen i necessiten aprendre habilitats més complexes, detectem les grans dificultats que presenten a causa de la manca d’una base de treball motriu i coordinatiu.

Així doncs, en contra de que els nens i nenes s’especialitzin en un esport des dels 4 – 6 anys, plantegem un projecte amb una primera etapa centrada en un treball de psicomotricitat, pretenent assentar les bases pel desenvolupament personal i social i integrant els aprenentatges necessaris pel posterior desenvolupament de competències bàsiques de l’esport, en aquest cas, el tenis. D’aquesta forma, els nens i nenes, surten amb una base coordinativa ideal per assolir qualsevol aprenentatge de tipus tècnic i/o tàctic que requereixi l’esport en el que es volen especialitzar.

En el nostre cas, el club facilita l’opció d’especialitzar-se en el tenis. L’elecció d’aquest esport no és deguda a la nostra àmplia experiència en aquest camp, la qual és mínima, sinó que és basa en el fet de que és una especialitat on el treball plantejat és centra en les repeticions continues, des de que els nens i nenes són ben petits, de les diferents tècniques. Per això, presentem aquesta Unitat Didàctica amb la intenció de demostrar que és possible un plantejament de treball diferent, el qual afavoreixi el desenvolupament motriu idoni dels nens i nenes i els permeti arribar, en cas de que vulguin, a l’alt rendiment amb les millors condicions possibles i obtenint bons resultats en la competició.

  • UD1: Dels 4 als 8 anys: Psicomotricitat (coordinació) – Realitzada per Valeri Jonama i Rosa González.
  • UD2: Dels 8 als 12 anys: Escolar (tècnica) – Realitzada per Marc Guillem i Joel Górriz.
  • UD3: Dels 12 als 18 anys: Competició (preparació física i tàctica) – Realitzada per Javier Fernández i Martí Gombau.

De petits, busquem que desenvolupin les seves capacitats coordinatives al màxim a través de la psicomotricitat per tal de que, al passar a l’etapa escolar, tinguin les competències bàsiques i necessàries que els permeti adquirir la base tècnica específica del tenis amb facilitat. Tot seguit, oferim la possibilitat d’iniciar-se en el món competitiu, on es treballa amb consistència l’assoliment de les capacitats físiques, tàctiques i psicològiques dels esportistes, sense deixar de banda la continuïtat del treball tècnic i coordinatiu.