Què fem?

Estem en el 2n semestre del 2n curs d’INEFC – Barcelona, cursant l’assignatura de Programació de l’Ensenyament de l’Activitat Física i l’Esport amb l’objectiu d’arribar a ser capaços de:

  • Analitzar les fases del procés de programació.
  • Aplicar el procés de programació als diferents àmbits de l’activitat física i l’esport.
  • Valorar la importància de programar i els riscos de no programar.
  • Programar una unitat didàctica contextualitzada en un àmbit de l’activitat física i l’esport específic.

 

Anuncios